Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych Osobowych w sklepie internetowym www.artpopi.pl jest firma ARKADIUSZ SZYMAŃSKI ARTPOPI, ul.Górnicza 2/58A, 60-107 Poznań. 

2. Każdy kupujący klient składający zamówienie w sklepie internetowym www.artpopi.pl  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu sprzedaży towarów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

3. Dane osobowe przekazywane nam przez sklep internetowy www.artpopi.pl stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów i są przekazywane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia towaru tylko tym podmiotom, które zostały wybrane i zatwierdzone w procesie sprzedaży przez kupującego.

4. Wśród podmiotów, którym Administrator Danych Osobowych przekazuje dane osobowe kupujących klientów niezbędne do realizacji procesu sprzedaży towarów są tylko i wyłącznie następujące podmioty:

  • DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa, przy ul. Mineralnej 15

  • Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, przy ul. Stawki 2

INFORMACJE W FORMULARZACH
1. Strona sklepu www.artpopi.pl  zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach:

  • wyboru artykułu oferowanego w sklepie internetowym www.artpopi.pl

  • realizacji zamówienia

  • realizacji zamówienia bez zakładania konta

  • kontaktu mialowego

  • kontaktu telefonicznego

  • udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie


2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi – kontaktu handlowego, wysłania oferty mailowej. Dodatkowo użytkownik dobrowolnie podając dane na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach marketingowych przez ARKADIUSZ SZYMAŃSKI ARTPOPI zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od firmy ARKADIUSZ SZYMAŃSKI ARTPOPI informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.